feltöltés...
kiállítás, Monok Balázs, Tóth Norbert
Retro TV, betonnyúl, Google fordító - Prokontrart’s Pannonica biennálé a szombethelyi MMIK-ban
2011-01-01 Médium Galéria, MMIK, Szombathely
Az első alkalommal rendezték meg a Prokontrart’s Pannonica Biennálét Szombathelyen azzal a céllal, hogy teret biztosítsanak olyan alkotóknak, akiket alternatív hordozófelületek által generált kérdésfelvetések, formai problémakörök foglalkoztatnak. A hivatásos alkotóművészek körében meghirdetet pályázatra érkezett munkák közül válogató zsűri előnyben részesítette azon új művészeti, médiaművészeti és egyéb alternatívákat, ahol a személyes mondandó mellett a társadalmi tolerancia is kifejezésére került. Az anyagból rendezett kiállítás október 4-i megnyitóján díjakat is átadtak: első díjat kapott Grubánovits Attila retro TV projektje, másodikat Farkas Imre Translator-ja, és Monok Balázs szobrai. Különdíjas lett Nagy Gábor György családregény sorozata.

Az átfogó kiállítás célja volt, hogy az alternatív hordozófelületek által generált kérdésfelvetések, formai problémakörök is bemutatásra kerüljenek. A kiállítók összetétele is szerteágazó volt - Bécstől Debrecenig, 22évestől a 81 évesig egyaránt a kiállítottak.

A zsűrit Bordács Andrea esztéta és Pados Gábor, az ACB Galéria tulajdonosa alkotta. A pályázók közül a zsűri hármat díjazott: első díjat kapott Grubánovits Attila retro TV projektje, másodikat Farkas Imre Translator-ja, és Monok Balázs szobrai. Különdíjas lett Nagy Gábor György családregény sorozata.

Grubánovits Attila  2010-11-ben készítette retró TV objektumait, melyekben motorizált mechanikával egyszerű animációk futnak. A TV vázakban walkman motorok forgatnak kartonhengerekre applikált állóképeket, un. képcsöveket, így keltve a rossz TV-k futó képének illúzióját.

Farkas Imre média-kísérletének tárgya a legkönnyebben hozzáférhető fordítóprogram, a Google Translator. A Translator segítségével lefordította az EU tagállamok hivatalos nyelveire a szöveget, majd az így kapott eredményt ugyanezen eszközzel visszafordította magyarra, feltárva ezzel, hogy milyen következetesen hibázik a szavak statisztikájára épülő program a ragozásban, és milyen nehezen kezel egyes archaikus kifejezéseket, mint például a víg szavunkat, mely a 'gay' kifejezésen keresztül a „meleg" (homoszexuális) szóra került visszafordításra.

A 12 perces hangfájlban maga a fordítóprogram „olvassa fel" az eredményt. A gépi hang egyszerre idegenít el az eredeti szövegtől, és hívja fel a figyelmet az emberi kontroll és a nyelvi kompetenciák szükségességére.

Monok Balázs fekete betonnyula, és téglarókája egyaránt elnyerte a látogatók tetszését. Az indirekt mintázás alapját a látás kizárása, és az esetlegesség adja a vakon mintázott betonnyúl esetében (szabadkézzel a földbe vájt, nyúlalakú öntőforma készült, majd ezt öntötte ki betonnal). Ennek párja és egyben ellentéte a kötöttségektől szabadulni nem tudó, szigorú szabályokhoz kényszeresen igazodó téglaróka.

A díjazottakon kívül talán az egyedi ötletre épülő Siratófalat emelném ki. Tóth Norbert ezen olyan leveleket és e-maileket gyűjtött össze, amelyekben valamilyen negatívum, vagy elutasítás van. (Kérelem elutasítása, sikertelen álláspályázat, szerelmi visszautasítás, stb.) Ezeket A/4-es méretben „csonka" Magyarország formában helyezte el egy falon úgy, hogy azok olvashatók, lapozgathatók legyenek. Közelebb hajolva, a levelekbe beleolvasva az egyének, vagy közösségek csalódásai elevenednek meg.

A tárlat további kiállítói:

Foky Éva
Guba Ilka
Kiss Ágnes Katinka
Marosfalvi Antal
Módra Bettina
Nagy Klaudia
Nagy Róbert
Németh Tamás
Pinczés József
Rasperger Dávid
Szabó Károly
Szőnyegi Zsófi

A kiállítás 2011. október 21-ig látogatható a Médium Galériában.

www.vaskarika.hu