feltöltés...
csoportos kiállítás, Fischer Judit, Mécs Miki
In duplo – az egyformaság látszata
2012-09-25 FKSE Stúdió Galéria, Budapest
Fischer Judit és Mécs Miki is kiállít az FKSE Stúdió Galériájában rendezett, szeptember 25-én nyíló kiállításon. A kiállítás vállalt témája az egyformaság, ismétlődés, megismételhetőség. A témaválasztás azon a szubjektív megfigyelésen alapul, mely szerint a hazai kortárs képzőművészeti közeg több alkotójának munkáiban van jelen a megduplázott vizuális elem. A téma kimeríthetetlennek látszik, számolnunk kell kortárs jelenlétével is.

A SZAF két alkotójával a kiállítás kapcsán készült interjú itt olvasható.

*Lábjegyzet a kiállításhoz:

Az In duplo – az egyformaság látszata elgondolásakor az egyik kiinduló pontot az a felvetés jelentette, hogy milyen mértékben összeegyeztethető a tematikus kiállítás műfaja és a nézői figyelem fenntartásának kérdése? Milyen hatással van a befogadói aktivitásra egy gyorsan kódolható, egyszerűen leírható szituációs keret? Tapasztalatunk szerint nehéz megtalálni az optimális egyensúlyt a tematikus tárlat üzenetének finom és prímér kimondása közt.  Ezért a vizsgálni és bemutatni kívánt kérdéskört egy rétegzett rendszerben tesszük láthatóvá, vagy éppen hallhatóvá, egyúttal mediális különbséget téve a különböző jelentésszintek között.

A kiállítás vállalt témája: az egyformaság, ismétlődés, megismételhetőség. A témaválasztás azon a szubjektív megfigyelésen alapul, mely szerint a hazai kortárs képzőművészeti közeg több alkotójának munkáiban van jelen a megduplázott vizuális elem. S bár e formai megoldás és a hozzákapcsolódó elméletek a művészet egyik ősi toposzaként írhatók le (mely közvetlen előzményként a technikai sokszorosíthatóság XX. századi formáinak apropóján került ismét előtérbe). A téma kimeríthetetlennek látszik, számolnunk kell kortárs jelenlétével is.

A vizuális kód tehát egyszerű: minden dupla. Azonban a könnyen leírható sémán túl, annak feloldásaként a kiállítást egy audios információs csomag egészíti ki, melyben a kiállító művészekkel készített interjúk kivonatai hallhatók.

A felvételek részletezik azokat az olykor eltérő, olykor egymáshoz közelítő szempontokat, megközelítéseket, melyek a látszólag hasonló művek alkotói motivációját jelentették. Így, míg a látvány szintjén az egyformaság dominál, szándékaink szerint az audio guide soraiból egy viszonylagos különbözőség bontakozik ki.

Az In duplo játék kíván lenni az idővel, a befogadói figyelemmel, s azokkal a megszokott sémakeretekkel, sztereotípiákkal, melyekkel egy tematikusan rendezett válogatás felé közelítünk. Ezért is él a karikatúristáéhoz hasonlítható erős gesztussal. A megduplázott művek direkt egymás mellé rendelése révén, egy olyan felnagyított kontrasztot teremt a kiállított munkák között, melyben egy az egyformaságról szóló kiállítás karikatúraszerű portréja rajzolódik ki. A kiállítás szeretné felhívni a figyelmet a vizsgált tárgykör összetettségére, mely az elvárt homogenitás helyett a sokféleség irányába mutat.

Megnyitó: 2012. szeptember 25. 19 óra

A kiállítást megnyitja: SZALAI Borbála, művészettörténész

Kiállító művészek: FISCHER Judit és MÉCS Miklós, KISSPÁL Szabolcs, KORONCZI Endre, ORBÁN Gergely Kristóf, PETERNÁK Anna, SIEGMUND Ákos, SZŰCS Attila

Kurátor: KENÉZ Réka és SALAMON Júlia

A kiállítás 2012. szeptember 26. – október 21. között, K, Cs, P: 10-18; Sze: 12-20; Szo: 12-16 óráig látogatható.

Helyszín: Stúdió Galéria, 1077 Budapest, Rottenbiller u. 35.

Kontakt: induplokiallitas@gmail.com

Külön köszönet a kiállítás megvalósulásában nyújtott segítségéért: Lázár Eszter, Pálmai András, Szalai Borbála, Szoboszlai János

Támogatóink: NKA, Koch borászat, Nobilis Zrt.

studio.c3.hu